Život ve vyšších patrech a utajená březost

Lišáci mě naučili spoustu dovedností. Nejenom pohybovat se tiše v terénu, najít vodu ve stromech, stopovat a hledat dobré úkryty. Také mě naučili, že mám častěji zvednout pohled vzhůru. Do vyšších pater. Co tam je vám také života! Jednou mě dovedli pod strom, kde žila kuna. Číhali tam na ni marně. Byla rychlá a opatrná. Častokrát jsem tam pak za ní chodila a podařilo se mi ji i nafotit a natočit. Dokonce přivedla na svět mláďata – albíny, což je vzácné. Bohužel, jednou jsem ji chtěla jít zase navštívit a našla jsem jen čerstvě uříznutý pařez. Tento kus lesa již neexistuje.

O duši lesa

Jedná se o skutečný příběh podaný pohádkovou formou.

Kontakt
Křest knihy

Podívejte se na slavnostní křest živé knihy

Jojo Gym Dobřichovice

Minikoncert Jiřího Helekala

Moderovali
Petra Černocká
Míša Kuklová