Mufloní turnaje

Jednou jsem přinesla lišákům sýkorku, která si chudinka srazila vaz, když narazila do okna. Lišáček si s ní chvíli hrál a potom ji chtěl odnést zahrabat. Vtom nám nahoře na okraji skal doslova přeletěla nad hlavou muflonice s mláďaty. Měla jsem zrovna zapnutý mobil, tak se podívejte. Setkání s muflony jsem potom zažila ještě mnohokrát a pokaždé to byl skvělý zážitek.

O duši lesa

Jedná se o skutečný příběh podaný pohádkovou formou.

Kontakt
Křest knihy

Podívejte se na slavnostní křest živé knihy

Jojo Gym Dobřichovice

Minikoncert Jiřího Helekala

Moderovali
Petra Černocká
Míša Kuklová